Predstavljanjem svojih aktivnosti, nekoliko organizacija iz Zaječara među kojima su bili i Volonterski centar Zaječar – Omladina JAZAS-a Zaječar i Timočki Omladinski Centar, obeležilo je Dan mladih 2019. godine na Popovoj plaži.

Tokom popodneva 12. avgusta 2019. godine, organizacije iz Zaječara koje rade sa mladima i za mlade, imale su priliku da predstave svoje programe i aktivnoste namenjene mladima, u koje mladi mogu dobroovljno kao volonteri ili aktivisti da se uključe u narednom periodu.

POred pomenute dve organizacije, maldima su se predstavili i Kancelarija za mlade Grada Zaječara, Crvnei Krsta Zaječar, Odred izviđača „Đorđe Simeonović“ i drugi.