Aktivno društvo

Misija/osnovni ciljevi:

(1) Učešće u utvrđivanju Evropskih vrednosti: Ljudsko dostojanstvo, Sloboda, Demokratija, Jednakost, Vladavina prava i Poštovanje ljudskih prava.

1. Da pomaže javnim diskusijama za potpuno sprovođenje evropskog zakonodavstva i standarda u Republici Bugarskoj;
2. Da pomaže razvoju građanske, ekološke i političke kulture i podizanju građanske informisanosti o njihovim pravima, slobodi i mehanizmima za postizanje tih prava i sloboda.

(2) Izgradnja mogućnosti za razvoj, socijalno uključivanje i radnu upošljenost građana, sa posebnim akcentom na omladinu.
(3) Promocija tolerantnosti, solidarnosti i ravnopravnosti među polova;
(4) Promocija i podrška predstavljanju usluga integracije ugroženih grupa mladih u društvu, uključujući nezaposlene i studente, etničke maninje, osobe sa invaliditetom itd.
(5) Da zastupa, brani i razvija interese i potrebe mladih kroz razvoj inicijativa koje imaju za cilj: promociju i poštovanje osnovnih ljudskih i građanskih prava; poboljšanje kvaliteta života mladih i borba protiv antisocijalnih pojava u društvu.
(6) Promocija i razvoj formalnog i neformalnog obrazovanja, volontiranje, građanskog aktivizma i građanske odgovornosti kod mladih, formiranje aktivne građanske pozicije i razvoj aktivnosti i incijativa usmerenih ka socijalnom uključivanju mladih u društvu i njihovom aktivnom učešću u procesima donošenja rešenja u državi.
(7) Sprovođenje aktivnog i efikasnog dijaloga u sferi građanskog aktivizma i izgradnja održivog mehanizma za dijalog sa državnom administracijom za skladišćenje, razvoj i investicije u građanskom sektoru.
(8) Rad na povećanju kvalifikacija članova udruženja i izgradnja, razvoj i koordinacija mreže predstavnika (koordinatori) na regionalnom i sektornom nivou.
(9) Kreiranje i održavanje lojalnih partnerskih odnosa sa sličnim organizacijama na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou.
(10) Učešće u kreiranju politika, strategija i praksi za životnu sredinu na svim nivoima i promocija učešća javnog sektora u upravljanju životnom sredinom, uključujući:

1. distribucija ekoloških znanja i primena iskustava Evropske unije i drugih stranih efektivnih iskustava iz oblasti zaštite životne sredine i pristupu informacija;
2. podizanje informisanosti društva o životnoj sredini;
3. pružanje pomoći kompanijama, udruženjima, lokalnim vlastima i drugim korisnicima sistema za upravljanje životnom sredinom i revizijom;
4. zaštita interesa građana i organizacija odgovornom politikom o zaštiti životne sredine i pristupom informacijama javnih institucija oblasti zaštite životne sredine;
5. podrška obezbeđivanju moguće decentralizacije i deregulacije subjekata uspešno uvedenih u sistem za upravljanje životnom sredinom;
6. organizovanje programa za zaštitu životne sredine i građanskog obrazovanja različitih uzrasta.

Oblast delatnosti: Omladinske aktivnosti, Volonterizam, Obrazovanje i obuka, Izrada analiza i izveštaja, Izrada i vođenje projekata, Informacione i konsultativne usluge.

Ciljne grupe: Mladi, Lokalne opštine, Lokalne vlasti, NVO.

Geografska oblast delatnosti: Oblast Vidin, ali gradi sopstvenu mrežu sa članovima iz okruga i države.