Naziv projekta: Volonteri pomeraju granice

Vodeći partner: Timočki Omladinski centar, Zaječar, Srbija

Partner na projektu: Slobodan omladinski centar, Vidin, Bugarska

Trajanje projekta: 23.11.2016 – 22.02.2018.

Ciljevi projekta: Opšti cilj projekta je stvaranje uslova za održivu saradnju u pograničnom regionu za povećanje učešća mladih u životu zajednice kroz socijalno volontiranje.

Specifični cilj projekta je uspostavljanje mreže volonterskih centara širom cele prekogranične oblasti i razvoja volonterizma u društvenim aktivnostima, uspostavljenim održivim partnerstvom između Timočkog omladinskog centra i Slobodnog omladinskog centra.

Aktivnosti projekta:

 1. Istraživanje situacije i potreba za socijalnim volontiranjem u pograničnom regionu u obe zemlje;
 2. Razvijanje zajedničke metodologije za socijalno volontiranje u pograničnom regionu;
 3. Nominacija lokalnih organizacija da postanu pružaoci volonterskih servisa u lokalnim zajednicama u pograničnom regionu;
 4. Opremanje volonterskih centara na obe strane sa osnovnom opremom;
 5. TOT – trening za lidere volonterskog centra;
 6. Orijentacioni trening i obuka volontera;
 7. Period testiranja – praksa volontera u ustanovama i organizacijama koje pružaju socijalne usluge;
 8. Razmena volontera (prekogranično volontiranje);
 9. Završni forum za evaluaciju rezultata;
 10. Kreiranje veb platforme;
 11. Publikacija širih projektnih dostignuća

Broj projekta: CB007.1.22.039

Broj ugovora: RD 02-29-275

Ovaj projekat se kofinansira od strane Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.