Dom kulture “Bratstvo 1869” osnovan je 1. jula 1869. godine i najstarija je kulturna institucija u okrugu Ćustendil. Tokom svih ovih godina izgradio je sebe kao značajan centar za kulturne aktivnosti na teritoriji Jugozapadne Bugarske.

Cilj ove organizacije je da zadovolji potrebe građana u oblasti razvoja i obogaćivanja kulturnog života, društvenih i edukativnih aktivnosti na lokalu, čuvajući običaje i tradiciju Bugarskog naroda, šireći znanja građana i njuhovu integraciju u vrednosti nauke, umetnosti i kulture.

Od 2005. kancelarije doma kulture su locirane u Regionalnnom ekspertsko-konsultantskom infomativnom centru „Domovi kulture“ Ćustendil, koji je odgovoran za domove kulture u okrugu Ćustednil.

Od 2006. Dom kulture „Bratstvo 1869“ je regionalna Eurodesk kontakt tačka. Eurodesk je informativna mreža Evropske unije kreirana da podrži i pruži informacije i savete mladima i profesionalcima na području cele Evrope.

Godine 2009. je predstavništvo Evropske komisije u Bugarskoj odobrilo Domu kulture da posltane Europe Direct Information Centre. Centar nudi različite informacije o Evropskoj uniji –  http://www.europedirect-kn.info.

Godine 2011. Dom kulture „Bratstvo 1869“ je akreditovan za slanje i primanje volontera u okviru Evropskog volonterskog servisa.

Godine 2012. Omladinski informativni i konsutantski centar Ćustendil je otvoren u okviru Doma kulure u okviru nacionalnog programa za mlade – http://mikc.projectkn.com.

Od 2013. Europe Direct Centru Ćustendil je odobreno od strane predstavništva Evropske komisije u Bugarskoj da nastavi svoje aktivnosti i u novom programskom periodu kao deo treće generacije Europe Direct informativnih centara.

Dom kulture „Bratstvo 1869“ godišnje organizuje: Međunarodno takmičenje za klasičnu gitaru “Acad. Marin Goleminov “- www.guitar.bratstvokn.org, “Pautalia” – međunarodno folklorno takmičenje, Nacionalno pevačko takmičenje “Song of Heart“, „Binyo Ivanov“ nacionalno literarno takmičenje, Međunarodnu akademiju kamerne muzike, Nacionalni festival igre “Dance Fair under Hisarlaka”, Međunarodni festival “Great Teachers” i međunarodno takmičenje pijanista “Victor Merzhenov”.

U okviru Doma kulture „Bratstvo 1869“ rade i: Orkestar gitare, „Osogovo“ dečja plesna grupa, „Nerazdelni“ vokalna grupa“, „Zvezditza“ u „Trepetlika“ dečje folklorne gruoe i folklorni ansambl „Strumski polah“, Trupa narodne umetnosti, Studio modernog plesa „Debut“, hor „Bratstvo“, „Osogovo echo“ turstički časovi, „Sing heart“ grupa za tradicionalne narodne pesme, „peutalia“ sportski ples, dečija muzička škola za gitaru, violinu, klavir, solfeđo i teoriju muzike, sintisajzer i harmonika, narodno, pop i klasično pevanje.

Takođe, u okviru Doma kulture radi i škola Engleskog jezika, kursevi primenjenih umetnosti, “Bremen Musicians” dečije pozorište, Regionalni klub Ćustendil, Klub humora „Green Horse“, radionice ženske poezije “Vesa Paspaleeva”, Geografsko društvo Ćustendil i drugi.

Projekcije filmova, pozorišne predstave, izložbe, koncerti, festivali i drugi kulturni događaji, konferencije i seminari u organizaciji Opštine Ćustednil, škola, vrtića, drugih organizacija i institucija se takođe održavaju u Domu kulture. Više od 1000 ljudi je učestvovalo u programima Doma kulture.

Dom kulture „Bratstvo 1869“ sprovodi društvene politike sa ciljem razvoja kreativnog potencijala dece i talenta mladih sa ograničenim finansijskim mogućnostima, nudeći veliki broj obuka besplatno. Dom kulture privukao je 50 volontera koji su uključeni u kampanje različite prirode – klimatske promene, borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti, proslave Dana Evrope, Dana mladih itd. Organizacija radi sa mladima sa invaliditetom, mladim Romima, sa različitim ciljnim grupama – deca, studenti, zaposleni i stari, koji učestvuju u školama, kursevima, klubovima i kreativnim radiinicama.

Dom kulture „Bratstvo 1869“ usko sarađuje sa svim kulturnim institucijama, školama i vrtićima na teritoriji Opštine Ćustednil i Upravnog okruga Ćustendil, sa devet opština u okrugu Ćustednil, državnim i edukativnim institucijama, nevladinim organizacijama  i drugima.

Tokom godina Dom kulture je realizovao mnoge projekte, finansirane kroz različite Evropske i nacionalne programe, kao što su:

  • „Volontiranje kao način izgradnje Evropskog građanstva“, Program mladi u akciji, Akcija 2 – Evropski omladinski servis;
  • Projekat „Pokrenimo se, očistimo i zabavimo“, Evropska unija program Mladi u akciji;
  • Prekogranična saradnja i umrežavanje preko e-učenja i razvoja karijere, kofinansirano sredstvima EU kroz IPA program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.