Timočki Omladinski Centar u saradnji sa Slobodnim omlaindkim centrom iz Vidina, oragnizovao prvi od dve treninga namenjen omladinskim radnicima za koordinisanje volonterskim centrima za volontiranje u vanrednim situacijama. Ovaj trening održan je od 20. do 23. maja 2021. godine u Vreci u Bugarskoj, a bio je namenjen koordinatorima 10 volonterskih centara iz pograničnog regiona, izabranih u okviru projekta Volonteri pomeraju granice, koji je realizovan u periodu 2016- 2018. godine.

S obzirom da su ovi volonterski centri već u okviru prethodnog projekta tokom 2017. godine pohađali obuku po metodologiji o volontiranju i savladali teme volonterski rad, volonterski menadžement i vrste volonterskog programa, oni su sada imali neku vrstu nadograđivanja znanja i jačanja kapaciteta za koordinisanje volonterskim centrima u vanrednim situacijama. Kroz predavanja i radionice obrađivali su sledeće delove metodologije za volontiranje u vanrendim situacijama –  Volonterski mendžment u vanrednim situacijama; Uspostavljanje VC za volontiranje u vanrednim situacijama; Elementi sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama; Vrste katastrofa i njihovi potencijalni uticaji ( požari, poplave); Potraga i spasavanje i šta volonteri mogu da rade; Prva pomoć i šta volonteri mogu da rade; Psihosocijalna podrška volontera; Procena zajednice i analiza potencijalnih rizika.

Ovoj obuci prisustvovali su predstavnici 5 volonterskih centara iz Srbije i to iz Knjaževca, Niša, Zaječara, Leskovca i Pirota i 5 iz Bugarske, koji su najpre bili deo projekta Volonteri pomeraju granice 2016-208. godine. Tokom juna meseca u Srbiji će biti održana obuka namenjena koordinatorima novih volonterskih centrara iz pograničnog regiona, koji su odabrani u okviru projekta Volonteri pomeraju granice u vanrednim situacijama, u okviru koga se ove aktivnosti i realizuju.

Projekat “Moving Borders for Emergency Volunteering” (MBFEV) broj CB007.2.22.065 konfinansiran je sredstvima Evropske kroz program prekogranične saradnje Interreg-IPA CBC Bugarska – Srbija CCI No 2014TC16I5CB007