U periodu od 15. do 20. juna 2021. godine, predstavnici 5 volonterskih centara iz Srbije i 5 iz Bugarske bili su učesnici treninga o volonterskom menadžemntu, kao i o koordinisanju volontera u vanrednim situacijama.

Tokom 6 dana rada, omladinski radnici, predstavnici 5 udruženja iz pograničnog regiona Srbije i Bugarske, imali su priliku da sa trenerima Marjanom Cvetkovićem i Vojislavom Vujićem, prošu kroz sve teme koje su im neophodne kako bi savladali metodologiju rada sa volonterima i volontiranje u vanrendim situacijama. Oni su tokom treninga, kroz predavanja i radionice obrađivali sledeće delove metodologije za volontiranje u vanrendim situacijama – Šta je volonterski rad, vrste volonterskog programa; Volonterski servisi na nacionalnom i na lokalnom nivou; Volonterski menadžment; Volonterski mendžment u vanrednim situacijama; Uspostavljanje VC za volontiranje u vanrednim situacijama; Elementi sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama; Vrste katastrofa i njihovi potencijalni uticaji ( požari, poplave); Potraga i spasavanje i šta volonteri mogu da rade; Prva pomoć i šta volonteri mogu da rade; Psihosocijalna podrška volontera; Procena zajednice i analiza potencijalnih rizika.

Nakon treninga, ovi omladinski radnici imaju zadatak da organizuju poziv za volontere u svojim gradovima, a to su Kuršumlija, Bor, Vladičin Han, Aleksinac i Majdanpek, nakon čega će oni preneti svoje znanje volonterima, a zatim i učestvovati  sa volonterima na dve zajedničke akcije u Zaječaru i Vidinu, gde će sa volonterskim centrima iz BUgarske imati zajedničke aktivnosti a koje će se ticti prevencije i postupanja u vanrednim situacijama.

Pored pomenutih 5 volonterskih centra odabranih u okviru projekta Volonteri pomeraju granice u vanrednim situacijama, u ovim aktivnostima učestvovaće i 5 volonterskih centara odabranih 2017. godine u okviru projekta Volonteri pomeraju granice iz Zaječara, Niša, Pirota, Knjaževca i Leskovca. Takođe, u aktivnostima će učestvovati i 10 volonterskih centara iz pograničnog regiona iz Bugarske, takođe odabranih u pomenuta 2 projekta.

Projekat “Moving Borders for Emergency Volunteering” (MBFEV) broj CB007.2.22.065 konfinansiran je sredstvima Evropske kroz program prekogranične saradnje Interreg-IPA CBC Bugarska – Srbija CCI No 2014TC16I5CB007