28В периода от 15 до 20 юни 2021 г. представители на 5 доброволчески центъра от Сърбия и 5 от България участваха в обучение по управление на доброволци, както и по координиране на доброволци при извънредни ситуации.

По време на 6 работни дни младежки работници, представители на 5 асоциации от граничния регион на Сърбия и България, имаха възможността с треньорите Марян Цветкович и Воислав Вуйич да преминат през всички теми, от които се нуждаят, за да овладеят методиката на работа с доброволци и доброволчество при спешни случаи.. По време на обучението, чрез лекции и уъркшопи, те обхванаха следните части от методиката за доброволчество при извънредни ситуации – Какво представлява доброволческата работа, видове доброволческа програма; Доброволчески услуги на национално и местно ниво; Управление на доброволци; Управление на доброволци при извънредни ситуации; Създаване на санитарен възел за доброволчество при извънредни ситуации; Елементи на система за намаляване на риска от бедствия и управление на извънредни ситуации; Видове бедствия и техните потенциални въздействия (пожари, наводнения); Търсене и спасяване и какво могат да направят доброволците; Първа помощ и какво могат да направят доброволците; Психосоциална подкрепа на доброволци; Оценка на Общността и анализ на потенциалните рискове.

След обучението тези младежки работници имат задачата да организират покана за доброволци в своите градове, които са Куршумлия, Бор, Владичин хан, Алексинац и Майданпек, след което ще предадат знанията си на доброволци, а след това ще участват с доброволци в две съвместни действия в Зайчар и Видин, където ще имат съвместни дейности с доброволчески центрове от България, които ще бъдат свързани с превенция и действие при извънредни ситуации.

В допълнение към споменатите 5 доброволчески центъра, избрани в рамките на проекта Доброволци преместват граници при извънредни ситуации, в тези дейности ще участват и 5 доброволчески центъра, избрани през 2017 г. в рамките на проекта Доброволци преместват граници от Зайчар, Ниш, Пирот, Княжевац и Лесковац. Също така в дейностите ще участват 10 доброволчески центъра от граничния регион от България, също избрани в споменатите 2 проекта.

Проектът „Преместване на граници за спешно доброволчество” (MBFEV) номер CB007.2.22.065 е финансиран с европейски средства чрез програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA CBC България – Сърбия CCI No 2014TC16I5CB007