Заглавие на проекта: Доброволците преместват границите

Водещ партньор: Младежки център Тимок, Зайчар, Сърбия

Партньор по проекта: Свободен младежки център, Видин, България

Продължителност на проекта: 23.11.2016 – 22.02.2018.

Цели на проекта: Общата цел на проекта е да създаде условия за устойчиво сътрудничество в граничния регион за повишаване на участието на младите хора в обществения живот чрез социално доброволчество.

Конкретната цел на проекта е създаване на мрежа от доброволчески центрове в трансграничната зона и развитие на доброволчеството в социалните дейности, изградено чрез устойчиво партньорство между Младежки център Тимок и Свободен младежки център.

Дейности по проекта:

 1. Проучване на ситуацията и нуждите от социално доброволчество в граничния регион в двете страни;
 2. Разработване на обща методология за социално доброволчество в граничния регион;
 3. Номиниране на местни организации за доставчици на доброволчески услуги в местните общности в граничния район;
 4. Оборудване на доброволчески центрове от двете страни с основно оборудване;
 5. TOT – обучение за ръководители на доброволческия център;
 6. Ориентационно обучение и обучение на доброволци;
 7. Период на изпитване – практика на доброволци в институции и организации, предоставящи социални услуги;
 8. Обмен на доброволци (трансгранично доброволчество);
 9. Финален форум за оценка на резултатите;
 10. Създаване на уеб платформа;
 11. Публикуване на по-широки постижения на проекта

Номер на проект: CB007.1.22.039

Номер на договора: РД 02-29-275

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA България-Сърбия.