Заключителната конференция на проекта „Доброволци“ раздвижва границите на доброволчеството в извънредни ситуации

Младежки център Тимок, в партньорство със Свободен младежки център във Видин, България, ще организира Заключителната конференция на проекта „Доброволци“, като разшири границите за доброволчество при извънредни ситуации на 11 и 12 октомври. По време на тази двудневна онлайн конференция ще бъдат обобщени резултатите от проекта, но ще има и примери за добри практики при извънредни ситуации, които ни сполетяха в [...]

2021-11-13T16:26:33+00:001 октомври, 2021|Новини|0 Comments

Съвместна акция на доброволци от Сърбия и България се проведе и на Стара планина

След проведената съвместна акция във Враца, на Стара планина, която е естествената граница между Сърбия и България, в периода от 9 до 11 септември се проведе втората съвместна акция на доброволци от тези две държави. Тази акция беше насочена към младите хора, т.е. доброволци, както и младежки работници от граничния регион за обмен на знания и опит, както и за [...]

2021-11-13T16:21:23+00:0014 септември, 2021|Новини|0 Comments

Първата съвместна акция се проведе във Враца, България

Първата от двете съвместни акции на всички доброволчески центрове се проведе във Враца, България, в периода от 29 до 30 август 2021 г. Право на участие в тази акция имаха младежки работници и доброволци от 10 доброволчески центъра от България, както и 10 от граничния регион на Сърбия. През първия ден беше направено въведение в доброволческата акция, участниците се запознаха [...]

2021-11-13T17:19:58+00:002 септември, 2021|Новини|0 Comments

На Стара планина се проведе обучение за координатори на нови доброволчески центрове

28В периода от 15 до 20 юни 2021 г. представители на 5 доброволчески центъра от Сърбия и 5 от България участваха в обучение по управление на доброволци, както и по координиране на доброволци при извънредни ситуации. По време на 6 работни дни младежки работници, представители на 5 асоциации от граничния регион на Сърбия и България, имаха възможността с треньорите Марян [...]

2021-11-13T17:12:48+00:0013 юни, 2021|Новини|0 Comments

Първото от двете обучения за координаторите на доброволческите центрове се проведе във Враца, България

Младежки център Тимок, в сътрудничество със Свободен младежки център от Видин, организира първото от двете обучения, предназначени за младежки работници за координиране на доброволчески центрове за доброволчество при извънредни ситуации. Това обучение се проведе от 20 до 23 май 2021 г. във Вреца, България, и беше предназначено за координаторите на 10 доброволчески центъра от граничния регион, избрани в рамките на [...]

2021-11-13T15:34:08+00:0025 май, 2021|Новини|0 Comments

Започна набирането и обучението на доброволци

Започна набирането и обучението на доброволци за действие в извънредни ситуации в 10-та доброволчески центрове във Видин, Монтана, Вършец, Враца, Хайредин, Ботевград, Перник, Радомир, Кюстендил и Дупница. Документи за обучителите.

2021-11-14T14:52:11+00:0015 април, 2021|Новини|0 Comments

Резултати от конкурса за местен партньор

В резултат от проведения конкурс за местни партньори по проект "Да премахнем границите пред доброволчеството в извънредни ситуации" бяха одобрени следните кандидати: Сдружение "Нов път" - Хайредин, СУ "Иван Вазов" - Вършец, Фондация „Съвременност“ - Ботевград и Център за подкрепа за личностно развитие - Радомир. Добре дошли на борда!

2021-11-14T14:53:52+00:0010 декември, 2020|Новини|0 Comments

Конкурс за подпомагане развитието на доброволчески центрове

Сдружение Свободен младежки център обявява конкурс за юридически лица с нестопанска цел, читалища и други институции, работещи с младежи извън областните центрове от области Видин, Монтана, Враца, София област, Перник и Кюстендил за подкрепа за развитието на доброволчески центрове по проект "Да премахнем границите пред доброволчеството в извънредни ситуации". Краен срок за кандидатстване е 05.12.2020г. Пакетът документи за кандидатсване може [...]

2021-11-14T14:46:58+00:0020 ноември, 2020|Новини|0 Comments

Инициативата 4volunteering бе представена на конференцията „Енергия на доброволчеството“

По повод на Международния ден на доброволеца, Новосадската доброволческа служба организира на 7 декември 2018г. в двореца Eđšeg конференцията  „Енергия ан доброволчеството“ с идеята да презентират досегашните си  резултати и да инициират дискусия за значението на доброволчеството и се  обмени опит. Участниците, доброволците и организаторите на  доброволчество имаха възможността да чуят тематичните презентации за доброволчески формати, доброволчеството и чувствата за принадлежност [...]

2018-12-11T15:46:09+00:0011 декември, 2018|Новини|0 Comments

Квалификационен курс за фасилитатори на обучения на младежки организации в сътрудничество с Европейските младежки центрове

Този курс на обучение ще подпомогне качеството на учебните сесии, проведени от младежки организации в сътрудничество с Младежкия отдел на Съвета на Европа, чрез развиване на компетенциите на участниците да действат като фасилитатори въз основа на стандартите за качество на междукултурните дейности за неформално обучение. […]

2018-07-13T12:50:47+00:0013 юли, 2018|Новини|0 Comments