Младежки център Тимок, в партньорство със Свободен младежки център във Видин, България, ще организира Заключителната конференция на проекта „Доброволци“, като разшири границите за доброволчество при извънредни ситуации на 11 и 12 октомври.

По време на тази двудневна онлайн конференция ще бъдат обобщени резултатите от проекта, но ще има и примери за добри практики при извънредни ситуации, които ни сполетяха в предходния период (Covid19, наводнения, пожари и др.). По време на самата конференция, доброволчески центрове от пограничния регион ще представят своята работа и това, което са научили и спечелили чрез този проект.

Също така една част от конференцията ще бъде посветена на свързването в мрежа на доброволческите центрове и тяхното по-нататъшно сътрудничество, развитие и изграждане на капацитет в мирно време, за да реагират по-добре и по-охотно в сътрудничество с компетентните служби при възникване на извънредна ситуация.

Всички желаещи да участват в конференцията могат да кандидатстват чрез линка

По време на проекта беше написана методика за доброволчество при извънредни ситуации в граничния район, създадени са 10 нови доброволчески центъра в граничния район, 5 в Сърбия и 5 в България, проведени са обучения за координатори на доброволчески центрове за доброволчество при извънредни ситуации Освен 10 доброволчески центъра, участваха и 10 стари доброволчески центъра, създадени през 2018 г. по време на проекта Доброволците преместват границите. Проектът Доброволци преместват граници при извънредни ситуации е своеобразно продължение на проекта Доброволци преместват граници, в рамките на който тогавашните доброволчески центрове започнаха историята на доброволчеството в граничния регион, която беше издигната на по-високо ниво чрез този проект, т.е. реагиране на доброволци, създаване на общност и подпомагане на услуги в случай на извънредна ситуация.

Проектът „Преместване на границите за спешно доброволчество“ (MBFEV) номер CB007.2.22.065 се финансира от Европейския съюз чрез програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA CBC България – Сърбия CCI No 2014TC16I5CB007 и с подкрепата на Министерството на младежта и Спорт на Република Сърбия чрез конкурса за финансиране и съфинансиране на програми и проекти в областта на младежкия сектор, одобрени от Европейската комисия чрез програма Еразъм + ЕС и програми за трансгранично сътрудничество.