Prva od dve zajedničke akcije svih volonterskih centara održana je u Vraci, Bugarska, u periodu od 29. do 30. avgusta 2021. godine. Na ovoj akciji pravo učešća imali su omladinski radnici i volonteri iz 10 volonterskih centara iz Bugarske, kao i 10 iz pograničnog regiona Srbije.Prvog dana je napravljen uvod u volontersku akciju, učesnici su se upoznali sa pravilila, iskazali svoja očekivanja i međusobno se upoznali. Nakon toga je su predstavljeni rezultata volonterskih centara iz zadataka „Rizici u mom lokalu“. Nakon toga realizovana je simulacija koja je podrazumevala nekoliko katastrofa na nekoliko lokacija sa žrtvama. Učesnici razmene drugog dana zajedničke akcije diskutovali su o područijima koja su rizična u njihovim sredinama, održan je sastanak sa spasiocima, a takođe je rađeno i na planiranju mera i aktivnosti za uključivanje volontera u aktivnosti službi.   U fokusu akcije bio je zadatak „Rizici u mom lokalu“, na kojem su radili volonterski centri. Identifikovanje najvećih rizika, simulacija aktivnosti i saradnje. Loše vreme prvog dana onemogućilo je planiran rad na terenu napolju tako da je to odloženo za drugi dan. Drugi dan je uglavnom iskorišćen za praktičnu obuku koja je uključivala uvid u potencijalne opasnosti (poplave, urušavanja, zemjotresi i sl.) u blizini grada i planiranje volontiranja – šta bi nam moglo biti od koristi, koje veštine i oprema će biti potrebne, kakva je hijerarhija . Neke od ovih akcija podržali su i savetovali lokalni spasioci iz dobrovoljne formacije opštine Vraca, koji su takođe preneli svoja iskustva. 

Projekat “Moving Borders for Emergency Volunteering” (MBFEV) broj CB007.2.22.065 konfinansiran je sredstvima Evropske unije kroz program prekogranične saradnje Interreg-IPA CBC Bugarska – Srbija CCI No 2014TC16I5CB007.