Nakon zajedničke akcije održane u Vraci, na Staroj Planini, koja čini prirodnu granicu između Srbije i Bugarske, u periodu od 9. do 11. septembra održana je druga zajednička akcija volontera iz ove dve zemlje. Ova akcija imala je za cilj da mladi, tj. volonteri, kao i omladinski radnici iz pograničnog regiona razmene zanja i iskustva, kao i da kroz predavanja i vežbe steknu dodatna znanja kada je u volontiranje u vanrednim situacijama u pitanju.

Dvadesetoro učesnika, po 10 iz volonterskih centara iz Srbije i 10 iz Bugarske, zahvaljujući facilitatoru cele aktivnosti Vojislavu Prkosovačkom imali su priliku da se dodatno podsete principa tokom volontiranja u vanrednim situacijama. Takođe, u saradnji sa predstavnicima Sektora za vanredne situacije iz Pirota, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pirot, Kluba radio-amatera YU1INO, kao i Crvenog Krsta iz istog grada, realizovane su i vežbe/simulacije za postupanje u različitim vanrednim situacijama. Sektor za vanredne situacije i Dobrovoljno vatrogasno društvo Pirot najpre su sa volonterima razgovarali o načinu postupanja ovih službi kada dođe do poplava, požara ili zemljotresa, a zatim je relizovana i vežba simulacije gašenja požara, kao i vežbe evakuacije u slučaju različitih vanrednih situacija. Pripadnici Crvenog Krsta Pirot volonterima su pokazivali osnove primene prve pomoći, koje su i sami volonteri mogli da simuliraju, dok su članovi Kluba radio-amatera YU1INO učesnicima akcije praktično pokazali koja je njihova uloga u vanrendim situacijama i kako funkcioniše komunikacija putem radio-stanica.

Projekat “Moving Borders for Emergency Volunteering” (MBFEV) broj CB007.2.22.065 konfinansiran je sredstvima Evropske unije kroz program prekogranične saradnje Interreg-IPA CBC Bugarska – Srbija CCI No 2014TC16I5CB007. Ova aktivnost podržana je i od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije kroz Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti omladinskog sektora koji su odobreni od strane Evropske komisije kroz Erazmus+ program EU i programe prekogranične saradnje.

foto: https://4volunteering.org/zajednicka-akcija-volontera-srbije-i-bugarske-odrzana-i-na-staroj-planini/