Centar lokalne demokratije LDA objavljuje javni poziv mladim kreativcima i umetnicima da nam pošalju svoje delo inspirisano lokalnim kulturnim nasleđem.

Izabrani kandidati će imati priliku da prikažu svoju umetnost u letnjoj pop-up galeriji koja će biti organizovana u okviru projekta ‘’CLINK – Kulturna baština kao spona koja povezuje lokalne zajednice Evrope’’ uz podršku EU programa Evropa za građane i Opštine Knjaževac.

O čemu se radi?

Letnja pop-up galerija zamišljena je kao manje formalno javno prikazivanje umetničkog stvaralaštva mladih koje stavlja u novu upotrebu poznate javne prostore, doprinoseći na taj način stvaranju novog urbanog identiteta grada. Pop-up galerije ohrabruju gledaoce da komuniciraju sa umetničkim delima, istovremno otvarajući dijalog o društvenim pitanjima važnim za lokalnu zajednicu.
Letnje pop-up galerije će biti organizovane u periodu od jula do septembra 2019. godine u 9 zajednica u 6 zemalja EU i Zapadnog Balkana: u Mostaru, Prijedoru i Zavidovićima (Bosna i Hercegovina), Subotici i Knjaževcu (Srbija), Nikšiću ( Crna Gora), Sisku (Hrvatska), Heraklionu (Grčka) i Vlori (Albanija).

Kome je poziv namenjen?

Poziv za prijavu je otvoren za širok spektar pojedinaca i grupa mladih uzrasta od 13 do 30 godina koji se profesionalno ili amaterski bave nekom vrstom umetnosti, sa teritorije opštine Knjaževac. Neformalne grupe treba da definišu vođu tima koji će podneti prijavu u ime kolektiva. U skladu sa tim, prijava treba da predstavi sve mlade koji su uključeni kroz njihove biografije i zajedničku izjavu.

Ostali uslovi?

Svi vidovi umetnosti su podjednako dobrodošli (likovna umetnost, ulična umetnost, grafika, fotografija, instalacije, poezija, književnost, muzika, pozorište, ples, film / video, moda i drugi oblici umetničkog izražavanja).
Umetnički rad mora biti u skladu s opštom temom poziva: promocija, očuvanje i održiva upotreba lokalnog kulturnog nasleđa, materijalnog i nematerijalnog.
Svi prijavljeni radovi moraju biti u formi spremnoj za izlaganje ili izvođenje.

Logistička podrška?

Centar lokalne demokratije LDA će pružiti logističku podršku odabranim umetnicima i kreativcima u organizovanju predstavljanja njihovih umetničkih dela u okviru Letnje pop-up galerije koja će biti otvorena na jednom od knjaževačkih trgova.

Kako se prijaviti?

Popunjenu PRIJAVU koja sadrži opis dela (uz fotografiju dela, tamo gde je to primeljivo) i biografiju pošaljite putem e-maila: ldacss@aldaintranet.org
Poziv je otvoren do 31. jula 2019. godine
Sve dodatne informacije možete dobiti upitom na istu e-mail adresu do kraja jula 2019. godine.