U oviru projekta Novo Doba Digitalnog Aktivizma TOC organizuje susret sa aktivistom Brankom Spasićem, sa kojim ćemo mapirati ono što vidimo kao problem u našem gradu i pokušati da nađemo rešenje kroz upotrebu tehnologije. Predavanje će biti održano u Prostoru za POMAK, u petak 14. juna 2019. godine u 12 časova.
– Digitalni aktivizam kao alat
– Kako motivisati i okupiti zajednicu
– Osvajanje javnih prostora
– Mobilnost mladih
– Kako osigurati promenu

Predavač je Branko Spasić, bivši član Senata Univerziteta i Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu, bivši je i član Upravnog odbora Studentskog kulturnog centra, predsednik Saveta za mlade GO Obrenovac i predsednik skupštine Nacionalne Asocijacije Praktičara/ki Omladinskog Rada. Osnovao je grupu mladih 11500 kroz koju je promovisao kulturu i aktivizam. Jedan je od osnivača Fondacije za mlade Obrenovca. Radio je i kao saradnik zaintegracije u okviru migrantske krize u Fondaciji Ane i Vlade Divca. Bavi se muzikom, svira i komponuje.

Predavanje se sporvode u okviru projekta Novo doba digitalnog aktivizma koji realizuje Timočki omladinski centar u okviru ZIman-ovog fonda za mlade, a u saradnji sa Zaječarskom inicijativom, Fondacijom Iskorak i Nacionalnom zadužbinom za demokratiju.