TOC – Asocijacija za razvoj održivih zajednica iz Zaječara uz podršku Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, realizovao je javnu akciju promcije vakcinacije u nekoliko gradova u jugoistočnoj Srbiji. U periodu od 20. do 24. marta 2023. godine u partnerstvu sa volonterskim centrima iz Majdanpeka, Aleksinca, Bora, Knjaževca i Zaječara, TOC je organizovao akcije u ovim gradovima sa ciljem informisanja građana o dodatnoj zaštiti protiv Covid 19.

Cilj ove aktivnosti bio je da informiše što veći broj građana o novoj dvovalnetnoj vakcini, tj. buster dozi vakcine protiv Covid-19, a koja je pre svega namenjena građanima starijim od 60 godina, kao i svim sugrađanima koji žive sa nekim hroničnim bolestima.  U sklopu akcije članovi TOC tima inforimisali su građane Zaječara kroz razgovor i podelu promotivnog materijala o značaju zaštite vakcinacijom, kao i o tome da pandemija Covida još uvek nije gotova i da treba zaštiti i sebe i druge.

Takođe, tokom akcija garađanima je napemnuto da će u biti organizovana i akcije vakcinacije za sve zainteresovane građane, u saradnji sa Domovima zdravlja iz ovih gradova, po ustaljenom rasporedu, a za sve zaintersovane građane koji su infromaciju o mogućnosti vakcinacije protiv Covid 19 dobili kroz javnu akciju na Trgu oslobođenja.

S obzirom da je epidemija Covid-19 u toku, veoma je važno da se vakcinišemo i zaštitimo od težih oblika ove bolesti, te pozivamo sve zainteresovane da dođu i vakcinišu se!

U Srbiji ove aktivnosti realizuje nekoliko udruženja građana, među kojima je i TOC, a koji aktivnosti promocije vakcinacije realizuje u 7 gradova u Srbiji, tj. u Nišu, Zaječaru, Knjaževcu, Boru, Majdanpeku, Sokobanji i Aleksincu. Akcija promocije vakcinacije protiv Covid-19 u Zaječaru organizuje TOC u saradnji sa Domom zdravlja Zaječar, a uz podršku Svetske zdravstvene organizacije i USAID-a, koji u saradnji sa Vladom Republike Srbije, pružaju podršku promociji vakcinacije protiv Covid-19 u Srbiji u okviru projekta “Podrška organizacija civilnog društva kod angažovanja u zajednici pri sprovođenju kampanje vakcinacije protiv COVID-19”.