Timočki omladinski centar u okviru projekta „Volonteri pomeraju granice“ raspisuje

KONKURS

Za organizacije mladih i za mlade iz pograničnog regiona Srbije i Bugarske, za koordinisanje Volonterskim centrima.

Timočki omladinski centar u partnerstvu sa Slobodnim omladinskim centrom iz Vidina (Bugarska), a kroz Interreg-IPA program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija, realizuje projekat Volonteri pomeraju granice.

Cilj projekta je da se stvore uslovi za održivu saradnju u pograničnom regionu za povećanje učešća mladih u životu zajednice kroz volontiranje u institucijama i organizacijama u pograničnom regionu.

Ideja je da se uspostavi mreža volonterskih centara širom cele pogranične oblasti i razvije volonterizam u društvenim aktivnostima.

Projektni tim podržaće 10 organizacija mladih i za mlade da razviju 10 volonterskih centara u pograničnom regionu, od kojih će 5 biti u Srbiji i 5 u Bugarskoj.

Organizacije koje komisija bude odabrala da osnuju i koordinišu Volonterskim centrima dobiće podršku u vidu:

 • Razvijene metodologije za rad volonterskih centara;
 • Obuke za osoblje – dvoje koordinatora Volonterskih centara;
 • Opremu za volonterski centar u vidu nameštaja i kompjuterske opreme.

Od organizacija koje budu podržane za osnivanje volonterskih centara očekuje se:

 • Da delegiraju dve osobe, buduće koordinatore volonterskih centara, koji će učestvovati na petodnevnoj obuci u Belogradčiku u Bugarskoj (maj – avgust 2017);
 • Da mobiliše volontere u svojoj zajednici i organizuje za njih orijentacionu obuku, rasporedi ih u organizacije/institucije kojima su potrebni volonteri, vrši superviziju njihovog angažmana (avgust – novembar 2017);
 • Izvrši selekciju volontera koji će učestvovati na dve trodnevne razmene volontera u Bugarskoj i Srbiji (avgust 2017 – Februar 2018);
 • Učestvuje na dvodnevnoj završnoj konferenciji projekta u Zaječaru (Februar 2018);
 • Osigura održivost volonterskog centra i 5 godina nakon završetka projekta.

Ko se može prijaviti?

 • Organizacije mladih i za mlade, registrovane u APR-u, iz zaječarskog, borskog, nišavskog, pirotskog i jablaničkog okruga;
 • Organizacije sa jasnim i definisanim ciljevima;
 • Organizacije koje su u stanju da obezede ili imaju obezbeđene prostorne kapacitete organizacije.

Kriterijumi za odabir organizacija:

 • Kapaciteti organizacije;
 • Osiguranje održivosti Volonterskih centara najmanje 5 godina nakon završetka projekta.

Kako se prijaviti?

Zainteresovane organizacije prijavljuju se jednostavnim popunjavanjem prijavnog formulara (word i skenirana pdf verzija).

Formular treba poslati na adresu konkurs@toc.rs do 30. aprila 2017. godine.

Rezultati će biti objavljeni najkasnije do 12. maja 2017.

Organizacije koje komisija bude odabrala za koordinisanje Volonterskim centrima potpisaće i Ugovore o saradnji kojima će biti definisane obaveze Volonterskih centara.

Timočki Omladinski Centar zadržava pravo da ukoliko budete odabrani za učešće u ovom programu traži dodatnu dokumentaciju i/ili poseti vašu organizaciju radi dodatnih provera.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem mail-a office@toc.rs i telefona 019/441-091.

Prijavni formular

Pozivno pismo Volonterski centri IPA