Timočki Omladinski Centar započeo je 14. jula 2020. godine projekat Volonteri pomeraju granice u vanrednim situacijama. Ovaj projekta svojevrsni je nastavak projekta Volonteri pomeraju granice, koji je Timočki Omladinski Centar realizovao u periodu od 2016 do 2018 godine u partnerstvu sa Slobodnim omladinskim centrom iz Vidina, Bugarska.

Ideja projekta je da se kroz njega oformi još 10 volonterskih centara u pograničnom regionu, pored postojećih 10, koji će biti opremljeni i obučeni za koordinaciju volontera u vanrednim situacijama.

Podstaknuti situacijama koje su se prethodnih godina dešavala u pograničnom regionu, kao što su požari na Staroj planini i sa srpske i sa bugarske strane, kao i poplave koje su zadesile celu Srbiju 2014. godine, došli smo na ideju sa partnerima iz Slobodnog omladinskog centra iz Vidina da napravimo nastavka projekta Volonteri poemraju granice. Videvši veliku želju mladih da se angažuju volonterski i pomažu nadležnim institucijama kada do vanrednih situacija dođe, došli smo na ideju da oformimo volonterske centre koji će obučavati te mlade u saradnji sa institucijama poput sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, tj. vatrogasaca spasialaca, Crvenim Krstom, pa i Gorskom službom spašavanja, za reagovanje u vanrednim situacijama. Svesni da su mladi spremni da pomognu, ali nisu za to i obučeni i kako ne bi u tim situacijama odmogli, već pomogli nadležnima, oformićemo volonterske centre koji će biti spona između mladih i institucija i koji će moći da rade na reagovanju kada do vanrednih situacija dođe, ali i da rade na prevenciji kako do vanrednih situacija usled ljudskog faktora ne bi došlo.

U okviru projekta biće napisana metodologija za volontiranje u vanrednim situacijama u saradnji sa timom eksperata, zatim raspisan konkurs za novih 10 volonterskih centara u pograničnom regionu (5 sa srpske, 5 sa bugraske strane), organizovana obuka koordinatore za 10 novih i 10 starih centara za volontiranje u vanrednim situacijama. Takođe, nakon ovoga koordinatori volonterskih centara realizovaće obuke za po 16 volontera po volonterskom centru za reagovanje u vanrednim situacijama, nakon čega će biti realizovane i razmene volontera i to jedna u Srbiji i jedna u Bugarskoj, tokom kojih će mladi imati priliku da razmene iskustva sa drugarima iz susedne zemlje kada je u pitanju dosadašnje volontiranje u vanrednim situacijama, ali i da prođu interaktivne aktivnosti kroz koje će moći da nauče dodatne veštine za volontiranje u varnednim situacijama.

Projekta Volonteri pomeraju granice u vanrednim situacijama realizuje Timočki Omladinski Centar u partnerstvu sa Slobodnim omladinskim centrom iz Vidina, a kofinansiran je od strane Evropske Unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.

Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија.

 

Ова публикација је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007. Јединствено одговорно лице за садржај ове публикације је Тимочки омладински центар и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.