Timočki omladinski centar u partnerstvu sa Slobodnim omladinskim centrom iz Vidina (Bugarska), a kroz Interreg-IPA program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija, realizuje projekat Volonteri pomeraju granice. Ovaj projekat se kofinansira od strane Evropske unije.

Cilj projekta je da se stvore uslovi za održivu saradnju u pograničnom regionu za povećanje učešća mladih u životu zajednice kroz volontiranje u institucijama i organizacijama u pograničnom regionu.

Ideja je da se uspostavi mreža volonterskih centara širom cele pogranične oblasti i razvije volonterizam u društvenim aktivnostima. Na osnovu ranije raspisanog konkursa sledeće organizacije su odabrane za pokretanje volonterskog centra u Srbijia po metodologiji razvijenoj u okviru projekta „Volonteri pomeraju granice“:

  1. Zaječarski okrug – Centar za kreativni razvoj i Centar lokalne demokratije LDA, Knjaževac;
  2. Borski okrug – Inicijativa mladih Hoću! Mogu!, Donji Milanovac;
  3. Nišavski okrug – Proaktiv, Niš;
  4. Pirotski okrug – Pirgos, Pirot;
  5. Jablanički okrug – Narodni parlament, Leskovac.

Ko se može prijaviti?

  • Mladi od 15 do 30 godina iz zaječarskog, borskog, nišavskog, pirotskog i jablaničkog okruga;

Kriterijumi za odabir:

  • Interesovanja, iskustvo i motivacija volontera

Kako se prijaviti?

  • Zainteresovani vlonteri prijavljuju se jednostavnim popunjavanjem prijavnog formulara (word verzija) koji mogu poslati elektronskom poštom ili predati lično u prostorijama organizacija koje razvijaju volonterske centre.

Tokom procesa selekcije koordinatori volontera kontaktiraće te radi dodanih informacija.

Nakon selekcije biće organizovana obuka volontera, raspoređivanje volontera prema potrebi volonterskog centra i dr. aktivnosti. Najaktivniji volonteri imaće mogućnost učešća na razmenama volontera u Bugarskoj i Srbiji i zavšrnoj konferencijij projekta „Volonteri pomeraju granice“.

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati gore navedena volonterske centre ili tim TOC-a putem mail-a office@toc.rs.