TOC je u saradnji sa Bojanom Perić Prkosovački i Vojislavom Prkosovački, a uz podršku Misije OEBS u Srbiji objavio dva priručnika namenjena omladinskim radnicima, koordinaotrima volonterskih centara u pograničnom regionu.

Ideja ova dva priručnika je da pomognu u radu i budu svojevrsni podsetnici i pomoćnici omldainskim radnicima volonterskih centra u pogrničnom regionu, ali i svim drugim omladinskim radnicima koji rade sa volonterima. Mentalno zdravlje mladih je bitna komponenta kod svakog volontiranja, a nekako najviše na nju treba obratiti pažnju tokom volonotiranja u vanrendim situacijama.

Jedan priručnik odnosi se na Superviziju i mentorstvo volontera u okviru koga možete naći sve potrebne infromacije o tome šta je supervizija, a šta mentorstvo, koji su koraci ka uspešnoj superviziji, koje su funkcije i ciljevi supervizije, a kojementorstva, kao i osnovne prinicpe supervizije volontera.

Drugi priručnik pod nazivom “Alati i modeli vođenja dokumentacije za uspešan, siguran i bezbedan rad volonterskih centara” takođe je namenjen omladinskim radnicima koji rade sa volonterima, pre svega tokom vanrednih situacija. On će pomoći u radu volonterskih centara, organizatora volontiranja i zainteresovanih organizacija u cilju boljeg organizovanja i sprovođenja volonterskih programa s fokusom na bezbednost i sigurnost volontera.

Priručni Supervizija i mentorstvo (7.32MB)

Priručnik Alati i modeli vođenja dokumentacije (7.35MB)