Početkom ove nedelje pričali smo o programima mobilnosti za mlade: o domaćim i međunarodnim volonterskim kampovima koje organizuju Mladi istrazivaci Srbije i o Evropskom Volonterskiom Servisu – EVS koji se realizuje u okviru EU programa Erasmus+.

Sa mladima našeg grada družile su se i podelile svoja lična iskustva sa ovim programima Ivana i Eleonora, koja svoj EVS projekat trenutno realizuje u našoj kancelariji u Knjaževcu.