„Pristupanje Srbije EU – više mogućnosti za mlade (?)“ bio je naslov javne omladinske debate koja je održana 19. aprila u Knjaževcu kao finalni događaj ovogodišnjih aktivnosti lokalne multisektorske platforme u Knjaževcu formirane u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“.

Aktivnosti vezane za ovaj događaj započele su pre mesec dana objavljivanjem javnog poziva za učesnike. Poziv mladima da se na ovaj način uključe u projekat „Mladi Balkana za Evropu“ upućen je mladima koji pohađaju srednje škole u Knjaževcu i uz pomoć profesora tih škola.

Nakon formiranja dva debatna tima, yainteresovana grupa od 10 mladih učestvovala je u četiri pripremne radionice. Uz podršku voditeljice radionice Svetlane Petrović, pedagoga sa iskustvom vođenja srednjoškolskih debatnih klubova, mladi su saznali više o karakteristikama i različitim formatima debata kao i raznovrsnim metodama koje se koriste pri debatama. Učesnici su bili ohrabreni da kroz praktične zadatke razvijaju sopstveno kritičko mišljenje, neophodno za debatu, kao i za prezentaciju sadržaja zasnovanog na argumentaciji i kontra-argumentaciji. Takođe su radili na razvoju ili unapređenju sopstvenih veština za javne prezentacije. Mladi učesnici su pokazali visoku motivaciju za ovakav pristup u razmatranju različitih tema od značaja za njih i njihove vršnjake.

Završna aktivnost bila je prilika za debatere podeljene u dva tima da pokažu veštine koje su stekli tokom radionica debatujući o tome hoće li pristupanje Srbije EU otvoriti više mogućnosti za mlade ili ne. Debatu je pažljivo pratila publika njihovih vršnjaka koji su takođe preuzeli ulogu pasivnih sudija. To je, ujedno, bila prilika za mlade u publici da razmisle o vlastitom stavu o ovoj temi i argumentima kojima taj stav podržavaju.

Projekat “Mladi Balkana za Evropu” partnerski realizuju Fondacija Centar za demokratiju, ALDA i LDA kancelarije sa Balkana okupljene u Balkansku mrežu za lokalnu demokratiju BNLD, CRTA, Youth Act i Sodem. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije, uz kofinansiranje Balkanskog fonda za demokratiju.

izvorna vest: http://www.lda-knjazevac.org/