Първата от двете съвместни акции на всички доброволчески центрове се проведе във Враца, България, в периода от 29 до 30 август 2021 г. Право на участие в тази акция имаха младежки работници и доброволци от 10 доброволчески центъра от България, както и 10 от пограничния регион на Сърбия.

През първия ден беше направено въведение в доброволческата акция, участниците бяха запознати с правилата, изразиха своите очаквания и се запознаха помежду си. След това бяха представени резултатите на доброволческите центрове от задачите „Рискове в моя район“. След това беше реализирана симулация, която включва няколко бедствия на няколко места с жертви.

Участниците в борсата през втория ден от съвместната акция обсъдиха рисковите райони в техните общности, проведе се среща със спасителите, както и работи по планиране на мерки и дейности за включване на доброволци в обслужващи дейности.

Акцентът на акцията беше задачата „Рискове в моя район“, по която работиха доброволчески центрове. Идентифициране на най-големите рискове, симулиране на дейности и сътрудничество. Лошото време през първия ден попречи на планираната полева работа навън, така че тя беше отложена за втория ден. Вторият ден беше използван основно за практическо обучение, което включваше вникване в потенциални опасности (наводнения, срутвания, земетресения и др.) в близост до града и планиране на доброволчеството – какво може да ни бъде полезно, какви умения и оборудване ще са необходими, какво е йерархия. Някои от тези действия бяха подкрепени и консултирани от местни спасители от доброволното формирование към община Враца, които също споделиха своя опит.

Проектът „Преместване на граници за спешно доброволчество“ (MBFEV) номер CB007.2.22.065 е съфинансиран от Европейския съюз чрез програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA CBC България – Сърбия CCI No 2014TC16I5CB007.