Първата съвместна акция се проведе във Враца, България

Първата от двете съвместни акции на всички доброволчески центрове се проведе във Враца, България, в периода от 29 до 30 август 2021 г. Право на участие в тази акция имаха младежки работници и доброволци от 10 доброволчески центъра от България, както и 10 от пограничния регион на Сърбия. През първия ден беше направено въведение в доброволческата акция, участниците бяха запознати [...]