В резултат от проведения конкурс за местни партньори по проект „Да премахнем границите пред доброволчеството в извънредни ситуации“ бяха одобрени следните кандидати: Сдружение „Нов път“ – Хайредин, СУ „Иван Вазов“ – Вършец, Фондация „Съвременност“ – Ботевград и Център за подкрепа за личностно развитие – Радомир. Добре дошли на борда!