Сдружение Свободен младежки център обявява конкурс за юридически лица с нестопанска цел, читалища и други институции, работещи с младежи извън областните центрове от области Видин, Монтана, Враца, София област, Перник и Кюстендил за подкрепа за развитието на доброволчески центрове по проект „Да премахнем границите пред доброволчеството в извънредни ситуации“. Краен срок за кандидатстване е 05.12.2020г. Пакетът документи за кандидатсване може да бъде изтеглен от тук.