В периода 24-25.03.2017г. във Видин се състоя среща на експерти по доброволчество и социална работа от България и Сърбия по проект „Да премахнем границите пред доброволчеството“. Целта на срещата бе да се приеме доклад от сравнително проучване на социалното доброволчество в трансграничния регион и да се приемат насоки за изработване на обща методика за работа със доброволци в социалната сфера.