TOC, в рамките на теренната работа в общностния проект, ще организира обучение за обучение на теренни сътрудници, т.е. сътрудници на терен и с цел повишаване на професионалните компетенции на професионални работници, сътрудници и професионални сътрудници в системата за социална защита от община Зайчар.

През месец март TOC ще организира две професионални обучения в Зайчар, акредитирани от Републиканския институт за социална защита от Асоциация DUGA, чиито лицензирани обучители ще водят тези обучения, които носят по 15 пасивни точки.

Базово обучение за аутрич работници в периода от 10:00 до 16:00 ч. е с продължителност един ден и се провежда на 15 март 2023 г.

Обучението за надграждане на аутрич работници в периода от 10:00 до 16:00 ч. е с продължителност два дни и се провежда на 16 и 17 март 2023 г.

Заявките се приемат до полунощ на 8 март 2023 г.

И двете обучения са свързани и можете да кандидатствате и за двете, като попълните краткия единен формуляр за кандидатстване на линка.

Обученията са предназначени за хора над 18 години, т.е. възрастни граждани, заинтересовани да предоставят подкрепа на уязвими групи от населението от град Зайчар и околните села чрез работа на терен.

Как може да помогне теренният сътрудник?

Ролята на полевия сътрудник е да даде възможност, да се опита да промени гледната точка на разглеждане на проблемите и да търси решение заедно с потребителя. Основната цел е да се осигури социална, икономическа, здравна и психологическа помощ чрез:
психологическа подкрепа,
социална намеса,
насочване към други доставчици на услуги,
проследяване с други доставчици на услуги

Услугата „Полеви сътрудник“ е превантивна социално-здравна услуга, която в градовете, където вече е била пилотирана, като Шабац, Крушевац и Врнячка баня, успешно свърза различни сектори в местната общност и подобри междусекторното сътрудничество.

Какво е „обхват“?

„Работа на улицата”; „Социална работа на улицата“, „Работа на ъгъла на улицата“, „Мобилен екип“, „Работа на терен“, са част от описанията, които използваме за този метод на работа. Аутрич обаче не е една единствена услуга, а група от услуги, която включва различни подходи – от установяване на контакти до практическо обучение и помощ. Това, което го прави специален е, че представлява метод на работа, базиран в рамките на целевата група и нейната среда.

Самата дума „outreach“ означава да достигнеш, да достигнеш някого извън, извън нещо, обикновено извън институционалната рамка. У нас се е наложило чуждото понятие аутрич, за да се разграничи от другите форми на работа, които могат да бъдат и „работа на терен“, но и поради факта, че този термин е възприет в целия свят. .

Според основната си цел като стратегия, работата на терен има за цел: в една общност:

Предотвратява възникването или задълбочаването на социални и здравни проблеми,
Свържете потребителите с институции,
Дайте възможност на потребителите да решават проблемите си и да намалят рисковете.

Проектът „Теренска работа в общността” е финансиран от Европейския съюз чрез програма EU PRO Plus. Неговото съдържание е отговорност единствено на TOC и не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.