На 19-20.04.2017г. в Зайчар, Сърбия се състоя втората среща на експерти по доброволчество и социална работа от България и Сърбия по проект „Да премахнем границите пред доброволчеството“. Целта на срещата бе да се приеме изработената методология за социално доброволчество.