• Вие сте между 15 и 30 години и сте от Zaječar?
 • Смятате ли, че гласът на младите хора е важен?
 • Искате ли вашето мнение по важни теми да бъде чуто?

Вижте по-долу как можете да станете U-Reporter и да участвате в анонимни анкети, чрез които младите хора могат да изразят своите мнения и възгледи, в рамките на платформата U-Report Serbia, управлявана от UNICEF Serbia UNICEF

Преди да кандидатствате е важно да знаете:

 • U-Report е платформа на УНИЦЕФ, която представлява гласа на младите и насърчава участието на младите в създаването на положителна социална промяна
 • Присъства в над 90 страни и има повече от 20 милиона членове
 • U-report общността в Сърбия наброява около 10 000 млади хора
 • С U-report анкети във viber младежите дават мнението си за нещата, върху които искат да влияят напълно анонимно и безплатно
 • Всички данни се управляват от УНИЦЕФ
 • Индивидуалните отговори никога няма да бъдат публикувани никъде
 • Резултатите ще бъдат публикувани само в обобщен вид
 • Никога няма да се използва за политически цели
 • Могат да кандидатстват всички младежи на възраст между 15 и 30 години

И влизате по следния начин:

Напишете „U-REPORT SERBIA“ в търсенето във Viber
Споделете думата „KOMS“
Следвайте допълнителните инструкции, които получавате чрез чат

Местната инициатива на TOC е част от проекта „Изразяване на нуждите на младите хора чрез укрепване на ролята и позицията на представителите на младежта“, изпълняван от Обединената организация на сръбската младеж.