Заглавие на проекта: Доброволците прокарват границите на доброволчеството при извънредни ситуации

Водещ партньор: Младежки център Тимок, Зайчар, Сърбия

Партньор по проекта: Безплатен доброволчески център, Видин, България

За проекта: Младежки център Тимок стартира на 14 юли 2020 г., проектът Доброволци раздвижват границите при извънредни ситуации. Този проект е своеобразно продължение на проекта „Доброволци раздвижват границите“, който беше реализиран от Младежки център Тимок в периода от 2016 до 2018 г. в партньорство със Свободен младежки център от Видин, България.
Идеята на проекта е да се сформират още 10 доброволчески центъра в граничния район, в допълнение към съществуващите 10, които ще бъдат оборудвани и обучени за координиране на доброволци в извънредни ситуации.
Окуражени от ситуациите, които се случиха в граничния район през предходните години, като пожарите в Стара планина както от сръбска, така и от българска страна, както и от наводненията, които засегнаха цяла Сърбия през 2014 г., ние стигнахме до идеята с партньори от Свободен младежки център Видина да направи продължение на проекта Доброволците раздвижват границите. Виждайки голямото желание на младите хора да се занимават с доброволчество и да помагат на компетентните институции при възникване на извънредни ситуации, ни хрумна да създадем доброволчески центрове, които да обучават тези млади хора в сътрудничество с институции като Спешна помощ на МВР . спасителни пожарникари, Червения кръст и дори Планинската спасителна служба, за да реагират при извънредни ситуации. Съзнавайки, че младите хора са готови да помагат, но не са обучени за това и за да не помагат в тези ситуации, а да помагаме на властите, ще създадем доброволчески центрове, които ще бъдат връзка между младите хора и институциите и ще да може да работи при реагиране на извънредни ситуации.дойде, но и да работи по превенцията, за да не настъпят извънредни ситуации, дължащи се на човешкия фактор.
Проектът ще напише методика за доброволчество при извънредни ситуации в сътрудничество с екип от експерти, след това ще се проведе състезание за 10 нови доброволчески центъра в граничния регион (5 от сръбска, 5 от българска страна), ще се организира обучение на координатори за 10 нови и 10 стари центъра за доброволчество при извънредни ситуации. Освен това след това координаторите на доброволческите центрове ще проведат обучения за 16 доброволци на доброволчески център за реагиране при извънредни ситуации, след което ще има обмен на доброволци, един в Сърбия и един в България, по време на които младите хора ще имат възможност да обменят опит с приятели от съседната страна, когато става дума за доброволчество при извънредни ситуации, но и да преминат през интерактивни дейности, чрез които ще могат да научат допълнителни умения за доброволчество в извънредни ситуации.