На 30 март 2022 г., сряда, Центърът за доброволци от Владичин Хан имаше възможността да бъде домакин на представители на Европейската комисия и ГД „Регионална и градска политика“.

По този повод представители на Червения кръст Владичин Хан, като координатори на доброволческия център от същия град, разговаряха с представители на ЕС от Брюксел за програмите и дейностите, които извършват в доброволческия център, за сътрудничеството с институции и организации, чийто обхват на работа включва действия при извънредни ситуации.

Освен представители на Европейската комисия и Генералната дирекция, представители на местния офис на Съвместния секретариат от Ниш също посетиха Центъра за доброволци във Владичин Хан.