Читалище “Братство 1869” е създадено на 1 юли 1869 г. и е най-старата културна институция в Кюстендилски регион. През годините то се утвърждава като важен център за културна дейност на територията на Югозападна България.

Целта на организацията е да задоволява потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място, където осъществява дейността си, запазване на обичаите и традициите на българския народ, разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.

От 2005 г. в читалището е ситуиран офисът на Регионален експертно-консултантски и информационен център “Читалища” – Кюстендил, който отговаря за читалищата от Област Кюстендил.

От 2006 г. читалище “Братство 1869” е регионална “Евродеск” точка. Евродеск е информационна мрежа на Европейския съюз, създадена с цел подпомагане и предоставяне на информация и консултация на младежи и специалисти от цяла Европа.

През 2009 г. Представителството на Европейската комисия в България одобри читалището за Информационен център от мрежата Европа Директно. Центърът предлага всякакъв вид информация свързана с Европейския съюз – http://www.europedirect-kn.info. От 2013 г. Центърът Европа Директно – Кюстендил бе одобрен от Представителството на Европейската комисия в България да продължи своята дейност и през новия програмен период, като част от третото поколение информационни центрове “Европа Директно”.

През 2011 г. читалище “Братство 1869” бе акредитирано като посрещаща и изпращаща организация към Европейска доброволческа служба.

През 2012 г. в читалището бе открит и Младежки Информационно-консултантски Център – Кюстендил по Национална Програма за Младежта – http://mikc.projectkn.com.

Читалище “Братство 1869” ежегодно организира: Международен конкурс за класическа китара “Акад. Марин Големинов” – www.guitar.bratstvokn.org, Международен фолклорен конкурс “Пауталия”, Национален фестивал на шлагерната и стара градска песен “Пей сърце”, Национален литературен конкурс за поезия “Биньо Иванов”, Международна камерна музикална академия, Национален танцов фестивал „Танцова феерия под Хисарлъка”, Международен фестивал „Велики учители” и Международен конкурс за пианисти „Виктор Мержанов”.

В читалище “Братство 1869” творят: Китарен  оркестър “Кюстендил”, Детски танцов състав „Осогово”, Вокална формация “Неразделни”, Детски фолклорни групи „Звездица“ и „Трепетлика” и Фолклорна формация “Струмски полъх”, Фолк Арт формация, Студио за модерни танци “Дебют”, Хор “Братство”, Туристически хор “Осоговско ехо”, Група за стари градски песни “Пей сърце”, Клуб по спортни танци „Пауталия”, Детска музикална школа с класове по китара, цигулка, пиано, солфеж и елементарна теория на музиката, синтезатор и акордеон, народно пеене, поп и класическо пеене.

Тук работят още – школа за чуждоезиково обучение – английски език, курсове по приложно и изобразително изкуство, Детска театрална студия „Бременските музиканти“, Краеведско дружество “Кюстендилски край”, клуб на хумориста “Зелен кон” и Дамско поетично ателие „Веса Паспалеева“, Географско дружество – Кюстендил  и др.

В читалището се провеждат кино-прожекции, театрални постановки, изложби, концерти, фестивали и други културни прояви, както и множество културни мероприятия, конференции и семинари, организирани от община Кюстендил, училища, детски градини, външни организации, структури и др.

В школите, курсовете и клубовете към читалището се обучават и творят над 1000 души.

НЧ „Братство 1869” провежда социална политика, насочена към развиване на творческия потенциал на деца и млади таланти с ограничени финансови възможности, като предоставя голяма част от обучението в курсовете и школите безплатно.

Читалището е привлякло 50 доброволци, които се включват в кампании от различно естество – климатичните промени, борбата с бедността и социалното изключване, 9 май – Деня на Европа, 12 август – Деня на младите хора и др.

Организацията работи с младежи в неравностойно положение, младежи от ромската етническа общност, с различни целеви групи – деца, ученици, работещи и възрастни хора, които взимат участие в школите, курсовете, клубовете и творческите колективи.

НЧ „Братство 1869”  работи в тясно сътрудничество с всички културни институти, училища и детски градини на територията на община Кюстендил, с Областна администрация – Кюстендил, деветте общински администрации  на област Кюстендил, държавни и образователни институции, неправителствени организации и др.

През годините читалището има реализирани множество проекти, финансирани по различни европейски и национални програми, като:

– Проект “Доброволчеството като начин за изграждане на европейско гражданство”, Програма „Младежта в действие”, Дейност 2 – Европейска доброволческа служба.

– Проект “Да се движим, да почистим, да се забавляваме”, Програма „Младежта в действие” на ЕС.

– Проект “Трансгранично сътрудничество и работа в мрежа чрез електронно обучение и кариерно развитие” съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за Трансгранично сътрудничество по ИПП България –Сърбия.

– Проект: “Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт” финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”.

– Проект: Музика, изкуство, туризъм – за обединени Балкани, съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия.

– Проект „Младите – гарант за бъдещето на Европа”, КД1 – Образователна мобилност за граждани – Младежка мобилност, Програма Еразъм + и много други.