Сдружение “Модерна Враца” е учредено през м. март 2008 година с основни цели – развитие на гражданското общество, създаване условия за реализация на младите хора, създаване на доброволчески традиции в региона, участие в кампании с местно и национално значение.

През годините Сдружение “Модерна Враца” е участвало в детески различни кампании в региона – в сферата на доброволчеството, културата, младежта, спорта, гражданското общество. Сдружението е реализирало различни проекти с местно значение, в това число проект “В крак с времето – изграждане на Слънчев часовник” по Програма “Малки граждански инициативи” на Общински съвет – Враца, доброволческа кампания за създаване на “Якото място” във Враца. Партньор е по проект на Министерството на младежта и спорта за създаване на МИКЦ – Младежки информационно консултантски център “Враца на младите”. Членове на Сдружение “Модерна Враца” преминаха обучение за Лидери в Междуранодната награда на херцога на Единбург. Партньори сме и по проекта “Да премахнем границите пред доброволчеството”.