В периода 28.06 – 02.07.2017г. в Белоградчик се проведе петдневно обучение на лидери на доброволческите центроеве, които предстои да се изградят по проект „Да премахнем границите пред доброволчеството“. Темата за обучението бе свързана с развитие на социалното доброволество.