Гражданската организация “Проактив” бе регистрирана през февруари 2010г. Десет опитни активисти от НПО решиха да създадат “Проактив”, защото вярваха в бъдещето на професионализирания граждански сектор, който е част от гражданството , живеещ с реалните проблеми и нужди на хората в местните общности и готов да се справи с тези проблеми професионално и отговорно.

Мисията на “Проактив” е да създаде стимулираща, проактивна среда чрез граждански действия в Югоизточна Сърбия и местните общности на Балканите и Сърбия, страна на проактивни граждани.

Целите на сдружение “Проактив” са:

  • Децентрализация като основа за по-нататъшно политическо и икономическо развитие на Сърбия;
  • Развитие на обществото за интегриране на Сърбия в Европейския съюз;
    Икономическо развитие на Сърбия със специално внимание към Южна Сърбия;
  • Укрепване на капацитета на младите хора за активна роля в обществото;
  • Уважение към гражданите на Сърбия като активни участници в процесите на вземане на решения.

За да постигнем тези цели през последните 8 години успешно реализираме проекти с помощта и подкрепата на многобройни партньори: Младите изследователи на Сърбия, Медиен и реформистки център Ниш, Южни вести, Група Кобра, Граждански инициативи, Офис за сътрудничество за диаспората, Агенция за регионално развитие “ЮГ”, Фондация Ана и Владе Дивац, Тимошки младежки център, Образователен център Крушевац, Образователен център Сомбор, FORCA Позега, Национална коалиция за децентрализация