Въпроси

Въпроси2021-07-08T08:28:10+00:00

Често задавани въпроси

Какво е ЕДС?2021-07-08T08:29:39+00:00

Една от най-популярните програми за дългосрочна доброволческа дейност – ЕДС е част от KA1 (Ключова мярка 1) на програма “Еразъм +” и е предназначена за дългосрочен обмен на доброволци между страните от Европейския съюз и повечето от другите страни на света.

ЕДС предоставя възможност на млади хора на възраст от 17 до 30 години (в някои случаи на възраст от шестнадесет години) да живеят и работят в други страни като доброволци.

прочети повече: Методология за създаване на местни доброволчески центрове (страница 22).

Доброволчески лагер2021-07-08T08:30:27+00:00

Доброволният лагер е уникална форма на доброволческа работа, която обединява доброволци от различни страни, култури и произход, за да социализрат в сътрудничество, да се запознаят с местната общност и да работят за разрешаването на местните проблеми.

прочети повече: Методология за създаване на местни доброволчески центрове (страница 19).

Международен ден на доброволеца2021-07-08T08:30:58+00:00

Доброволческата работа като форма на гражданско участие в процесите на развитие на общността, получава все повече внимание на глобално равнище. Организацията на обединените нации обяви 5 декември за Международен ден на доброволеца, а 2001 г. бе обявена за Международна година на доброволците. Европейският съюз отделя голямо внимание на доброволческата дейност. Младежкият активизъм чрез доброволческа дейност е особено окуражаван като начин за включване на младите хора в социалните промени, възможности за мобилност, придобиване на социални и трудови познания и особено като форма на неформално обучение и оразование през целия живот.