Popunjavanje aplikacija za razne seminare, treninge, studijska putovanja i druge lepe oblike neformalnog obrazovanja (koji se ne plaćaju) može biti izazov.

Nekih grešaka koje pravimo često uopšte nismo svesni, iako su one mogle poslati poruku da smo traljavo pristupili celom procesu, a možda nam to nije bila namera.

Neke vrlo konkretne primere, šta i kako da izbegneš da ti aplikacija dospe u kantu za smeće možeš pročitati u tekstu: Ultimativni vodič – kako popuniti aplikaciju?