Една от най-популярните програми за дългосрочна доброволческа дейност – ЕДС е част от KA1 (Ключова мярка 1) на програма “Еразъм +” и е предназначена за дългосрочен обмен на доброволци между страните от Европейския съюз и повечето от другите страни на света.

ЕДС предоставя възможност на млади хора на възраст от 17 до 30 години (в някои случаи на възраст от шестнадесет години) да живеят и работят в други страни като доброволци.

прочети повече: Методология за създаване на местни доброволчески центрове (страница 22).