Доброволният лагер е уникална форма на доброволческа работа, която обединява доброволци от различни страни, култури и произход, за да социализрат в сътрудничество, да се запознаят с местната общност и да работят за разрешаването на местните проблеми.

прочети повече: Методология за създаване на местни доброволчески центрове (страница 19).