Заглавие на проекта: Преместване на границите за добровлочеството

Водещ партньор: Тимочки младежки център, Зайчар, Сърбия

Проектни партньор: Свободен младежки център, Видин, България

Продължителността на проекта: 23.11.2016 – 22.02.2018.

Цели на проекта: Общата цел на проекта е да се създадат условия за устойчиво сътрудничество в трансграничния регион за увеличаване на участието на младите хора в живота на общността чрез социално доброволчеството.

Специфична цел на проекта е създаването на мрежа от доброволчески центрове в целия граничен район и развитието на младежкото доброволчеството в социаните дейности, постигнато с помощта на устойчивото партньорство между ТМЦ и СМЦ.

Дейности по проекта:

 1. Изследване на ситуацията и нуждите от социалното доброволчеството в граничен район и в двете страни
 2. Разработване на обща методология за социалното доброволчеството в целия граничен район
 3. Номиниране на местните организации да станат доставчици на доброволчески услуги в местните общности на трансграничния район
 4. Базистно техническо оборудване на доброволческите центрове от двете страни
 5. TOT – Обучение на лидери на доброволческите центрове
 6. Ориентация и обучение на доброволци
 7. Апробативен период – практика на доброволци в социалните услуги / организации
 8. Доброволчески обмени (трансграничното доброволчество)
 9. Заключителен форум за оценка на резултатите
 10. Създаване на уеб-платформа
 11. Публикации за разпространение на постиженията на проекта

Номер на проекта: CB007.1.22.039

Номер на договора: RD 02-29-275

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020 г.