Заглавие на проекта: Да премахнем границите пред доброволчеството в инзвънредни ситуации

Водещ партньор: Тимочки младежки център, Зайчар, Сърбия

Проектни партньор: Свободен младежки център, Видин, България