Volonterski centar - Zaječar, Srbija

Omladina JAZAS-a Zaječar osnovana je 2000. godine, a registrovana je 2002. godine,  kao organizacija koja se bavi prevencijom side, reproduktivnim zdravljem mladih, suzbijanjem diskriminacije osoba koje žive sa HIV/SIDOM, prevencijom bolesti zavisnosti, i pitanjima omladinske politike i promocije volonterizma i omladinske participacije u lokalnoj zajednici.  Od osnivanja do danas Omladina JAZAS-a Zaječar sprovela je sama ili u partnerstvu sa drugim organizacijama preko 30 raznih projekata i programa, sarađivala sa svim relevantnim institucijama u regiji i bila prepoznata kao lider u unapređivanju zdrvlja mladih i promociji zdravih stilova života. Najveci broj volontera Omladine JAZAS-a su uzrasta od 15 do 19 godina.  Programske aktivnosti Omladine JAZAS-a Zaječar obuhvataju segmente:
1. Vršnjačka edukacija
2. Suzbijanje diskriminacije
3. Humanitarni programi
4. Volonterizam i aktivizam

Adresa:

Omladina JAZAS-a Zaječar

Sedište: Crvene armije 142

Adresa volonterskog kluba: Zorana Radmilovića 5a/12

19000 Zaječar

Kontakt:

E-pošta: zavolontiraj@gmail.com

X