Volonterski centar - Vraca, Bugarska

Udruženje “Moderna Vraca” je osnovano u Martu 2008. godine sa ciljevima – razvoj civilnog društva, stvaranje uslova za razvoj mladih, razvoj volotnerske tradicije u region, učešće u kampanjama od lokalnog i nacionalnog značaja.

Tokom prethodnih godina udruženje Moderna Vraca učestvovalo je u desetak različith kampanja u regionu u oblastima volotiranja, kulture, mladih, sporta i civilnog društva. Udrućenje je realizovalo različite projekte od lokalnog značaja, uključujući projekat „Na vreme – izrada sunčanog sata“ u okviru programa malih inicijativa grašana Opštine Vraca; volontersku kampawu za kreiranje „Vrućeg mesta“ u Vraci. Partneri su na projektu Ministarstva omladine i sporta u uspostavljanu Omladinskog informativno-konsultativnog centra „Vraca za mlade“. Članovi udruženja „Moderna Vraca“ prošli su trening iz oblasti liderstva u organizaciji Edinburgh Duke’s International Award. Takođe su partneri na projektu “Volonteri pomeraju granice”.

Adresa:

Ulica “Hristo Botev” br. 1

3000 Vraca, Bugarska

Kontakt:

Telefon: +359 89 3505466

E-pošta: krasteva_vr@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/moderna.vratza/

Facebook: https://www.facebook.com/mikcvratsa/

X