Новини

Като завършваща дейност по проекта „Да премахнем границите за доброволчеството“ , през първата седмица на февруари в Зайчар, Сърбия се проведе двудневна конференция, посветена на доброволчеството.

Като завършваща дейност по проекта „Да премахнем границите за доброволчеството“ , през първата седмица на февруари в Зайчар, Сърбия се проведе двудневна конференция, посветена на доброволчеството.

(още…)

Read More
След обмена на доброволци в България последва обмен в Сърбия по проекта за трансгранично сътрудничество между двете страни. Двадесет доброволци от Сърбия и България този път имаха възможност да посетят организации и институции в Зайчар и Княжевац, където имаха възможност да доброволчестват.

След обмена на доброволци в България последва обмен в Сърбия по проекта за трансгранично сътрудничество между двете страни. Двадесет доброволци от Сърбия и България този път имаха възможност да посетят организации и институции в Зайчар и Княжевац, където имаха възможност да доброволчестват.

(още…)

Read More
Съвместният секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество ИПП България-Сърбия 2014-2020 има удоволствието да покани всички заинтересовани страни да участват в информационните дни по втората Покана за набиране на проектни предложения, които ще се проведат на територията на Република България. Информационната кампания ще се проведе в периода 06.02. – 15.02.2018 г., както следва:

Съвместният секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество ИПП България-Сърбия 2014-2020 има удоволствието да покани всички заинтересовани страни да участват в информационните дни по втората Покана за набиране на проектни предложения, които ще се проведат на територията на Република България. Информационната кампания ще се проведе в периода 06.02. – 15.02.2018 г., както следва:

(още…)

Read More
Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по Програмата) в сътрудничество със Министерството за европейска интеграция на Република Сърбия (Национален партниращ орган по Програмата) Обявяват на 22.01.2018 г. отварянето на втората Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за […]

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по Програмата) в сътрудничество със Министерството за европейска интеграция на Република Сърбия (Национален партниращ орган по Програмата) Обявяват на 22.01.2018 г. отварянето на втората Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.

(още…)

Read More
11 – 13.01.2018. – Първият доброволчески обмен по проект „Да премахнем границите пред доброволчеството“ се състоя във Видин с участието на младежи от мрежата от доброволчески центрове от България и Сърбия. Дневният ред на срещата включи реални доброволчески действия в социални услуги в града, както и презентации и дискусии, свързани с доброволчеството.

11 – 13.01.2018. – Първият доброволчески обмен по проект „Да премахнем границите пред доброволчеството“ се състоя във Видин с участието на младежи от мрежата от доброволчески центрове от България и Сърбия. Дневният ред на срещата включи реални доброволчески действия в социални услуги в града, както и презентации и дискусии, свързани с доброволчеството.

(още…)

Read More

В периода 28.06 – 02.07.2017г. в Белоградчик се проведе петдневно обучение на лидери на доброволческите центроеве, които предстои да се изградят по проект „Да премахнем границите пред доброволчеството“. Темата за обучението бе свързана с развитие на социалното доброволество.

  

Read More

На 19-20.04.2017г. в Зайчар, Сърбия се състоя втората среща на експерти по доброволчество и социална работа от България и Сърбия по проект „Да премахнем границите пред доброволчеството“. Целта на срещата бе да се приеме изработената методология за социално доброволчество.

  

Read More

В периода 24-25.03.2017г. във Видин се състоя среща на експерти по доброволчество и социална работа от България и Сърбия по проект „Да премахнем границите пред доброволчеството“. Целта на срещата бе да се приеме доклад от сравнително проучване на социалното доброволчество в трансграничния регион и да се приемат насоки за изработване на обща методика за работа със доброволци в социалната сфера.

  

Read More
X