Author Archive for: nikolay.tsolov

Nikolay Tsolov

About Nikolay Tsolov

В периода 28.06 – 02.07.2017г. в Белоградчик се проведе петдневно обучение на лидери на доброволческите центроеве, които предстои да се изградят по проект “Да премахнем границите пред доброволчеството”. Темата за обучението бе свързана с развитие на социалното доброволество.

  

Read More

На 19-20.04.2017г. в Зайчар, Сърбия се състоя втората среща на експерти по доброволчество и социална работа от България и Сърбия по проект “Да премахнем границите пред доброволчеството”. Целта на срещата бе да се приеме изработената методология за социално доброволчество.

  

Read More

В периода 24-25.03.2017г. във Видин се състоя среща на експерти по доброволчество и социална работа от България и Сърбия по проект “Да премахнем границите пред доброволчеството”. Целта на срещата бе да се приеме доклад от сравнително проучване на социалното доброволчество в трансграничния регион и да се приемат насоки за изработване на обща методика за работа със доброволци в социалната сфера.

  

Read More
X