Author Archive for: ivan.zivkovic

Ivan Živković

About Ivan Živković

По повод на Международния ден на доброволеца, Новосадската доброволческа служба организира на 7 декември 2018г. в двореца Eđšeg конференцията  „Енергия ан доброволчеството“ с идеята да презентират досегашните си  резултати и да инициират дискусия за значението на доброволчеството и се  обмени опит. Участниците, доброволците и организаторите на  доброволчество имаха възможността да чуят тематичните презентации за доброволчески формати, […]

По повод на Международния ден на доброволеца, Новосадската доброволческа служба организира на 7 декември 2018г. в двореца Eđšeg конференцията  „Енергия ан доброволчеството“ с идеята да презентират досегашните си  резултати и да инициират дискусия за значението на доброволчеството и се  обмени опит. Участниците, доброволците и организаторите на  доброволчество имаха възможността да чуят тематичните презентации за доброволчески формати, доброволчеството и чувствата за принадлежност към
общността, както и истории на доброволческия опит.

(още…)

Read More
Този курс на обучение ще подпомогне качеството на учебните сесии, проведени от младежки организации в сътрудничество с Младежкия отдел на Съвета на Европа, чрез развиване на компетенциите на участниците да действат като фасилитатори въз основа на стандартите за качество на междукултурните дейности за неформално обучение.

Този курс на обучение ще подпомогне качеството на учебните сесии, проведени от младежки организации в сътрудничество с Младежкия отдел на Съвета на Европа, чрез развиване на компетенциите на участниците да действат като фасилитатори въз основа на стандартите за качество на междукултурните дейности за неформално обучение.

(още…)

Read More
Като завършваща дейност по проекта „Да премахнем границите за доброволчеството“ , през първата седмица на февруари в Зайчар, Сърбия се проведе двудневна конференция, посветена на доброволчеството.

Като завършваща дейност по проекта „Да премахнем границите за доброволчеството“ , през първата седмица на февруари в Зайчар, Сърбия се проведе двудневна конференция, посветена на доброволчеството.

(още…)

Read More
След обмена на доброволци в България последва обмен в Сърбия по проекта за трансгранично сътрудничество между двете страни. Двадесет доброволци от Сърбия и България този път имаха възможност да посетят организации и институции в Зайчар и Княжевац, където имаха възможност да доброволчестват.

След обмена на доброволци в България последва обмен в Сърбия по проекта за трансгранично сътрудничество между двете страни. Двадесет доброволци от Сърбия и България този път имаха възможност да посетят организации и институции в Зайчар и Княжевац, където имаха възможност да доброволчестват.

(още…)

Read More
Съвместният секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество ИПП България-Сърбия 2014-2020 има удоволствието да покани всички заинтересовани страни да участват в информационните дни по втората Покана за набиране на проектни предложения, които ще се проведат на територията на Република България. Информационната кампания ще се проведе в периода 06.02. – 15.02.2018 г., както следва:

Съвместният секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество ИПП България-Сърбия 2014-2020 има удоволствието да покани всички заинтересовани страни да участват в информационните дни по втората Покана за набиране на проектни предложения, които ще се проведат на територията на Република България. Информационната кампания ще се проведе в периода 06.02. – 15.02.2018 г., както следва:

(още…)

Read More
Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по Програмата) в сътрудничество със Министерството за европейска интеграция на Република Сърбия (Национален партниращ орган по Програмата) Обявяват на 22.01.2018 г. отварянето на втората Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за […]

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по Програмата) в сътрудничество със Министерството за европейска интеграция на Република Сърбия (Национален партниращ орган по Програмата) Обявяват на 22.01.2018 г. отварянето на втората Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.

(още…)

Read More
Здравейте, името ми е Иван Станкович и идвам от Сърбия. Понастоящем съм доброволец в ЕДС (Европейска доброволческа служба) в Кршко, Словения. Работя в Младенски център Кршко по проект, наречен Градски живот. Пет месеца вече минаха по моя проект по ЕДС и мога да кажа, че това е едно невероятно пътуване досега …

Здравейте, името ми е Иван Станкович и идвам от Сърбия. Понастоящем съм доброволец в ЕДС (Европейска доброволческа служба) в Кршко, Словения. Работя в Младенски център Кршко по проект, наречен Градски живот. Пет месеца вече минаха по моя проект по ЕДС и мога да кажа, че това е едно невероятно пътуване досега …

(още…)

Read More
11 – 13.01.2018. – Първият доброволчески обмен по проект “Да премахнем границите пред доброволчеството” се състоя във Видин с участието на младежи от мрежата от доброволчески центрове от България и Сърбия. Дневният ред на срещата включи реални доброволчески действия в социални услуги в града, както и презентации и дискусии, свързани с доброволчеството.

11 – 13.01.2018. – Първият доброволчески обмен по проект “Да премахнем границите пред доброволчеството” се състоя във Видин с участието на младежи от мрежата от доброволчески центрове от България и Сърбия. Дневният ред на срещата включи реални доброволчески действия в социални услуги в града, както и презентации и дискусии, свързани с доброволчеството.

(още…)

Read More
X